بیماری ها

ناتوانی در راه رفتن کودکان

ناتوانی در راه رفتن کودکان ناتوانی در راه رفتن کودکان و یا وقفه در توانایی راه رفتن آنها، یکی از مشکلاتی می باشد که ممکن است والدین را نگران و مضطرب نماید. ناتوانی-در-راه-رفتن-کودکان علت این امر هرچه باشد، می بایست توسط پزشک متخصص ارتوپدی مورد بررسی های دقیق قرار گیرد. در ادامه مطلب…