دسته‌بندی نشده

عفونت زخم جراحی

عفونت زخم جراحی پوست، سد دفاعی بدن در برابر ورود عوامل بیماری زا، میکروب ها و عفونت می باشد. هرگونه برش ایجاد  شده بر روی پوست در پی جراحی می تواند راه را برای ورود میکروارگانیسم ها باز کند و منجر به عفونی شدن زخم شود. در برخی مواقع این ادامه مطلب…